Index

4SEES AS

Orgnr: 915621996

adresse: Gamle Kongevei 65

organisasjonsnummer

915621996

navn

4SEES AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-07-20

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gamle Kongevei 65"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7068", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-06-26

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 119"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSØ", "postnummer": "9008", "kommunenummer": "5401"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

915621996

navn

4SEES AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gamle Kongevei 65

forradrpostnr

7068

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

Storgata 119

ppostnr

9008

ppoststed

TROMSØ

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.07.2015

stiftelsesdato

26.06.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

915621996

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2388061, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1454415, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1453524}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 891}}, "journalnr": "2021433658", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "915621996"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1203971, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1203971}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 250444, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 250444}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1454415}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 0, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 0}, "driftsresultat": 0, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 0}}]

Reserver mot visning?