Index

4SERVICE CATERING AS

Orgnr: 822062482

adresse: Brynsalléen 4

id

26656

organisasjonsnummer

822062482

navn

4SERVICE CATERING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.210", "beskrivelse": "Cateringvirksomhet"}

antallAnsatte

57

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Brynsalléen 4"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0667", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-02

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6489 Etterstad"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0606", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

822062482

navn

4SERVICE CATERING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Brynsalléen 4

forradrpostnr

0667

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 6489 Etterstad

ppostnr

0606

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

18.01.2019

stiftelsesdato

02.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

57

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

822062482

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2044415, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 37407787, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 7701784}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 29706003}}, "journalnr": "2020791950", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822062482"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4228386, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 5864271}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1635885}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 33179401, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 30629663}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2549738}}, "sumEgenkapitalGjeld": 37407787}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1635885, "totalresultat": -1635885, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 103240599}, "driftsresultat": -1982081, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 101258518}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -103314, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 22691}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 126006}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -2085395}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918565205 [navn] => 4SERVICE CATERING AS AVD PRODUKSJON OSLO [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-02-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "10.850", "beskrivelse": "Produksjon av ferdigmat"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 822062482 [oppstartsdato] => 2017-02-06 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Brynsallu00e9en 4"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0667", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6489 Etterstad"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0606", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => 2020-11-19 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #2

Array ( [organisasjonsnummer] => 972213691 [navn] => 4SERVICE CATERING AS AVD BERGEN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.210", "beskrivelse": "Cateringvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 822062482 [oppstartsdato] => 1990-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Edvard Griegs vei 3"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5059", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => www.lekkerbisken.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6489 Etterstad"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0606", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => 2020-07-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #3

Array ( [organisasjonsnummer] => 985980233 [navn] => 4SERVICE CATERING AS AVD LAKSEVÅG [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2003-08-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.210", "beskrivelse": "Cateringvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 822062482 [oppstartsdato] => 2003-08-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Spelhaugen 6"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "FYLLINGSDALEN", "postnummer": "5147", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2020-07-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #4

Array ( [organisasjonsnummer] => 995202433 [navn] => 4SERVICE CATERING AS AVD CATERING OSLO [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2010-02-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.210", "beskrivelse": "Cateringvirksomhet"} [antallAnsatte] => 57 [overordnetEnhet] => 822062482 [oppstartsdato] => 2010-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Brynsallu00e9en 4"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0667", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.gastrocatering.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6489 Etterstad"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0606", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => 2019-01-02 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?