Index

4SERVICE EIR CAMP AS

Orgnr: 914902940

adresse: Bredalsmarken 15

organisasjonsnummer

914902940

navn

4SERVICE EIR CAMP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.290", "beskrivelse": "Kantiner drevet som selvstendig virksomhet"}

antallAnsatte

59

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bredalsmarken 15"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5006", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

914902940

navn

4SERVICE EIR CAMP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bredalsmarken 15

forradrpostnr

5006

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.290

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

10.02.2015

stiftelsesdato

05.01.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

59

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

914902940

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2053887, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 33942039, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1578875}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 32363163}}, "journalnr": "2020803559", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "914902940"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2281053, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2363790}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -82737}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 31660986, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 31078183}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 582803}}, "sumEgenkapitalGjeld": 33942039}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -5195587, "totalresultat": -5195587, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 108662353}, "driftsresultat": -4982037, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 103680317}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -191139, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 14017}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 205156}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -5173176}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914972329 [navn] => 4SERVICE EIR CAMP AS AVD ADMINISTRASJON [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-02-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.290", "beskrivelse": "Kantiner drevet som selvstendig virksomhet"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 914902940 [oppstartsdato] => 2015-01-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bredalsmarken 15"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5006", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6489 Etterstad"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0606", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #2

Array ( [organisasjonsnummer] => 918286934 [navn] => 4SERVICE EIR CAMP AS EIR 3601 CAMP KONGSBERG KANTINE [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-12-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.290", "beskrivelse": "Kantiner drevet som selvstendig virksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 914902940 [oppstartsdato] => 2017-02-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Bertelsen & Garpestad", "Landsverkveien 1"], "kommune": "KONGSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSBERG", "postnummer": "3614", "kommunenummer": "3006"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6489 Etterstad"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0606", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #3

Array ( [organisasjonsnummer] => 919612258 [navn] => 4SERVICE EIR CAMP AS EIR 3651 CAMP KRISTIANSAND KANTINE [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-09-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.290", "beskrivelse": "Kantiner drevet som selvstendig virksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 914902940 [oppstartsdato] => 2017-10-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o PNC Norge", "Silurveien 74"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "HAMRESANDEN", "postnummer": "4656", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6489 Etterstad"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0606", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #4

Array ( [organisasjonsnummer] => 919738391 [navn] => 4SERVICE EIR CAMP AS EIR 3671 CAMP SOKNEDAL KANTINE [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-10-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.290", "beskrivelse": "Kantiner drevet som selvstendig virksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 914902940 [oppstartsdato] => 2017-11-06 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o AF Gruppen"], "kommune": "MIDTRE GAULDAL", "landkode": "NO", "poststed": "STu00d8REN", "postnummer": "7290", "kommunenummer": "5027"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6489 Etterstad"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0606", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #5

Array ( [organisasjonsnummer] => 920407900 [navn] => 4SERVICE EIR CAMP AS EIR 3711 CAMP BRATTVÅG KANTINE [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-02-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.290", "beskrivelse": "Kantiner drevet som selvstendig virksomhet"} [antallAnsatte] => 17 [overordnetEnhet] => 914902940 [oppstartsdato] => 2018-04-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Synnalandsvegen 2"], "kommune": "u00c5LESUND", "landkode": "NO", "poststed": "BRATTVu00c5G", "postnummer": "6270", "kommunenummer": "1507"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6489 Etterstad"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0606", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #6

Array ( [organisasjonsnummer] => 921315341 [navn] => 4SERVICE EIR CAMP AS EIR 3740 CAMP JØLSTRA [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-08-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.290", "beskrivelse": "Kantiner drevet som selvstendig virksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 914902940 [oppstartsdato] => 2018-09-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Yit Norge", "Stakaldefossen 15"], "kommune": "SUNNFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "Fu00d8RDE", "postnummer": "6819", "kommunenummer": "4647"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6489 Etterstad"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0606", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #7

Array ( [organisasjonsnummer] => 921867891 [navn] => 4SERVICE EIR CAMP AS EIR 103800 CAMP MJÅVANN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-12-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.290", "beskrivelse": "Kantiner drevet som selvstendig virksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 914902940 [oppstartsdato] => 2019-01-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o AF Gruppen", "Mju00e5vannsvegen 210"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4628", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6489 Etterstad"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0606", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #8

Array ( [organisasjonsnummer] => 921873441 [navn] => 4SERVICE EIR CAMP AS EIR 3780 CAMP MJÅVANN KANTINE [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-12-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.290", "beskrivelse": "Kantiner drevet som selvstendig virksomhet"} [antallAnsatte] => 12 [overordnetEnhet] => 914902940 [oppstartsdato] => 2019-01-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Mju00e5vannsvegen 210"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4628", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6489 Etterstad"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0606", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #9

Array ( [organisasjonsnummer] => 922182817 [navn] => 4SERVICE EIR CAMP AS EIR 3800 CAMP LONGVA KANTINE [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-02-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.290", "beskrivelse": "Kantiner drevet som selvstendig virksomhet"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 914902940 [oppstartsdato] => 2019-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Oskevegen 58"], "kommune": "u00c5LESUND", "landkode": "NO", "poststed": "LONGVA", "postnummer": "6293", "kommunenummer": "1507"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6489 Etterstad"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0606", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #10

Array ( [organisasjonsnummer] => 922182892 [navn] => 4SERVICE EIR CAMP AS EIR 3790 CAMP FJØRTOFTA KANTINE [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-02-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.290", "beskrivelse": "Kantiner drevet som selvstendig virksomhet"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 914902940 [oppstartsdato] => 2019-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fju00f8rtoftvegen 141"], "kommune": "u00c5LESUND", "landkode": "NO", "poststed": "FJu00d8RTOFT", "postnummer": "6294", "kommunenummer": "1507"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6489 Etterstad"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0606", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #11

Array ( [organisasjonsnummer] => 922331855 [navn] => 4SERVICE EIR CAMP AS EIR 3820 CAMP SKARVBERGET KANTINE [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-03-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.290", "beskrivelse": "Kantiner drevet som selvstendig virksomhet"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 914902940 [oppstartsdato] => 2019-04-08 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nordmannset, Skarvbergvika"], "kommune": "PORSANGER", "landkode": "NO", "poststed": "RUSSENES", "postnummer": "9713", "kommunenummer": "5436"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6489 Etterstad"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0606", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #12

Array ( [organisasjonsnummer] => 922547319 [navn] => 4SERVICE EIR CAMP AS EIR 3830 CAMP SØRMARKFJELLET KANTIN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-03-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.290", "beskrivelse": "Kantiner drevet som selvstendig virksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 914902940 [oppstartsdato] => 2019-04-08 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8raveien 8"], "kommune": "FLATANGER", "landkode": "NO", "poststed": "OPPLAND", "postnummer": "7745", "kommunenummer": "5049"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6489 Etterstad"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0606", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #13

Array ( [organisasjonsnummer] => 923105832 [navn] => 4SERVICE EIR CAMP AS EIR 3851 CAMP PNC EGGEMOEN KANTINE [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-07-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.290", "beskrivelse": "Kantiner drevet som selvstendig virksomhet"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 914902940 [oppstartsdato] => 2019-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Musmyrveien 39"], "kommune": "JEVNAKER", "landkode": "NO", "poststed": "JEVNAKER", "postnummer": "3520", "kommunenummer": "3053"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6489 Etterstad"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0606", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => 2019-07-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #14

Array ( [organisasjonsnummer] => 923303995 [navn] => 4SERVICE EIR CAMP AS EIR 3861 CAMP FISKUMFOSS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-08-31 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.290", "beskrivelse": "Kantiner drevet som selvstendig virksomhet"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 914902940 [oppstartsdato] => 2019-09-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Namsenvegen 1515"], "kommune": "GRONG", "landkode": "NO", "poststed": "HARRAN", "postnummer": "7873", "kommunenummer": "5045"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6489 Etterstad"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0606", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #15

Array ( [organisasjonsnummer] => 923621857 [navn] => 4SERVICE EIR CAMP AS EIR 3871 CAMP JØLSTER KANTINE [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-10-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.290", "beskrivelse": "Kantiner drevet som selvstendig virksomhet"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 914902940 [oppstartsdato] => 2019-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ju00f8lstravegen 3261"], "kommune": "SUNNFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SKEI I Ju00d8LSTER", "postnummer": "6843", "kommunenummer": "4647"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6489 Etterstad"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0606", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #16

Array ( [organisasjonsnummer] => 924457767 [navn] => 4SERVICE EIR CAMP AS EIR 3880 CAMP SALTEN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-01-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.290", "beskrivelse": "Kantiner drevet som selvstendig virksomhet"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 914902940 [oppstartsdato] => 2020-03-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Totalbetong", "Mu00f8lenhagen 14"], "kommune": "BODu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "BREIVIK I SALTEN", "postnummer": "8103", "kommunenummer": "1804"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6489 Etterstad"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0606", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #17

Array ( [organisasjonsnummer] => 925360325 [navn] => 4SERVICE EIR CAMP AS EIR 3900 MÅR VANNVEI [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-07-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.290", "beskrivelse": "Kantiner drevet som selvstendig virksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 914902940 [oppstartsdato] => 2020-08-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["EIR 3900 Mu00e5r Vannvei", "Kalhovdvegen 3261"], "kommune": "TINN", "landkode": "NO", "poststed": "MILAND", "postnummer": "3658", "kommunenummer": "3818"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?