Index

4SERVICE EIR RENHOLD AS

Orgnr: 917719993

adresse: Brynsalléen 4

organisasjonsnummer

917719993

navn

4SERVICE EIR RENHOLD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-14

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "81.210", "beskrivelse": "Rengjøring av bygninger"}

antallAnsatte

1528

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Brynsalléen 4"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0667", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-06-24

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6489 Etterstad"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0606", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

917719993

navn

4SERVICE EIR RENHOLD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Brynsalléen 4

forradrpostnr

0667

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 6489 Etterstad

ppostnr

0606

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

81.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

14.09.2016

stiftelsesdato

24.06.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1528

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

917719993

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2047617, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 226578919, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 11030772}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 215548148}}, "journalnr": "2020796583", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917719993"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 35679656, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 35649656}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 190899263, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 188828642}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2070621}}, "sumEgenkapitalGjeld": 226578919}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 32788327, "totalresultat": 32788327, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 413204725}, "driftsresultat": 41004687, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 454209412}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1053619, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1203037}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 149418}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 42058306}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 880938622 [navn] => 4SERVICE EIR RENHOLD AS AVD FETSUND [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1999-07-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "81.210", "beskrivelse": "Rengju00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 917719993 [oppstartsdato] => 1999-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Rovenveien 125"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "FETSUND", "postnummer": "1900", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2020-11-19 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #2

Array ( [organisasjonsnummer] => 912159809 [navn] => 4SERVICE EIR RENHOLD AS AVD OSLO GRENSEVEIEN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "81.210", "beskrivelse": "Rengju00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 917719993 [oppstartsdato] => 2013-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Grenseveien 71"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0663", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6489 Etterstad"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0606", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => 2018-11-12 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #3

Array ( [organisasjonsnummer] => 915606377 [navn] => 4SERVICE EIR RENHOLD AS AVD KANTINE 12957 OSLO [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-06-30 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.290", "beskrivelse": "Kantiner drevet som selvstendig virksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 917719993 [oppstartsdato] => 2015-06-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Alf Bjerckes vei 30"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0596", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6489 Etterstad"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0606", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => 2020-11-19 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #4

Array ( [organisasjonsnummer] => 915612466 [navn] => 4SERVICE EIR RENHOLD AS AVD KANTINE 12615 SKEDSMOKORSET [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-07-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.290", "beskrivelse": "Kantiner drevet som selvstendig virksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 917719993 [oppstartsdato] => 2015-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Industriveien 8"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "SKEDSMOKORSET", "postnummer": "2020", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6489 Etterstad"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0606", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => 2020-11-19 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #5

Array ( [organisasjonsnummer] => 919671068 [navn] => 4SERVICE EIR RENHOLD AS AVD KANTINE 12800 HAGAN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-10-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.290", "beskrivelse": "Kantiner drevet som selvstendig virksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 917719993 [oppstartsdato] => 2017-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Brennaveien 14A"], "kommune": "NITTEDAL", "landkode": "NO", "poststed": "HAGAN", "postnummer": "1481", "kommunenummer": "3031"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6489 Etterstad"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0606", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => 2020-11-19 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #6

Array ( [organisasjonsnummer] => 920014720 [navn] => 4SERVICE EIR RENHOLD AS AVD KANTINE 13921 BRAGES VEI [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-12-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.290", "beskrivelse": "Kantiner drevet som selvstendig virksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 917719993 [oppstartsdato] => 2017-12-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Brages veg 2"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "GARDERMOEN", "postnummer": "2060", "kommunenummer": "3033"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6489 Etterstad"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0606", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => 2020-11-19 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #7

Array ( [organisasjonsnummer] => 920997333 [navn] => 4SERVICE EIR RENHOLD AS AVD KANTINE 13830 FETSUND [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-06-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.290", "beskrivelse": "Kantiner drevet som selvstendig virksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 917719993 [oppstartsdato] => 2018-06-07 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Trykkeriveien 1"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "FETSUND", "postnummer": "1900", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6489 Etterstad"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0606", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => 2020-11-19 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #8

Array ( [organisasjonsnummer] => 921293917 [navn] => 4SERVICE EIR RENHOLD AS AVD KANTINE 14000 ÅS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-08-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.290", "beskrivelse": "Kantiner drevet som selvstendig virksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 917719993 [oppstartsdato] => 2018-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Moerveien 4"], "kommune": "u00c5S", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5S", "postnummer": "1430", "kommunenummer": "3021"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6489 Etterstad"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0606", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => 2020-11-19 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #9

Array ( [organisasjonsnummer] => 924953020 [navn] => 4SERVICE EIR RENHOLD AS AVD 461 VESTFOLD/TELEMARK [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-04-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "81.210", "beskrivelse": "Rengju00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 917719993 [oppstartsdato] => 2020-04-21 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Heru00f8ya Industripark", "Hydrovegen 55"], "kommune": "PORSGRUNN", "landkode": "NO", "poststed": "PORSGRUNN", "postnummer": "3936", "kommunenummer": "3806"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6489 Etterstad"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0606", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #10

Array ( [organisasjonsnummer] => 971882301 [navn] => 4SERVICE EIR RENHOLD AS AVD OSLO GLADENGVEIEN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "81.210", "beskrivelse": "Rengju00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 748 [overordnetEnhet] => 917719993 [oppstartsdato] => 1973-12-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gladengveien 14"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0661", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.renpluss.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6489 Etterstad"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0606", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => 2016-11-22 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #11

Array ( [organisasjonsnummer] => 972211842 [navn] => 4SERVICE EIR RENHOLD AS AVD OSLO BRYNSAOLLÉEN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "81.210", "beskrivelse": "Rengju00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 917719993 [oppstartsdato] => 1990-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Brynsallu00e9en 4"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0667", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6489 Etterstad"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0606", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => 2018-11-12 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #12

Array ( [organisasjonsnummer] => 980782662 [navn] => 4SERVICE EIR RENHOLD AS AVD TRONDHEIM TEMPEVEGEN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1999-05-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "81.210", "beskrivelse": "Rengju00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 199 [overordnetEnhet] => 917719993 [oppstartsdato] => 1999-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tempevegen 35"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7031", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6489 Etterstad"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0606", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => 2018-11-12 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #13

Array ( [organisasjonsnummer] => 986062351 [navn] => 4SERVICE EIR RENHOLD AS AVD KONGSBERG [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2003-09-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "81.210", "beskrivelse": "Rengju00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 137 [overordnetEnhet] => 917719993 [oppstartsdato] => 1999-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kirkegu00e5rdsveien 45"], "kommune": "KONGSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSBERG", "postnummer": "3616", "kommunenummer": "3006"} [links] => [] [hjemmeside] => www.renpluss.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6489 Etterstad"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0605", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => 2016-11-22 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #14

Array ( [organisasjonsnummer] => 986062378 [navn] => 4SERVICE EIR RENHOLD AS AVD FREDRIKSTAD [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2003-09-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "81.210", "beskrivelse": "Rengju00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 156 [overordnetEnhet] => 917719993 [oppstartsdato] => 2001-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Rolvsu00f8yveien 343"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "ROLVSu00d8Y", "postnummer": "1663", "kommunenummer": "3004"} [links] => [] [hjemmeside] => www.renpluss.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6489 Etterstad"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0606", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => 2016-11-22 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #15

Array ( [organisasjonsnummer] => 989417061 [navn] => 4SERVICE EIR RENHOLD AS AVD BERGEN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2006-02-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "81.210", "beskrivelse": "Rengju00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 144 [overordnetEnhet] => 917719993 [oppstartsdato] => 2006-01-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kokstadflaten 19B"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "KOKSTAD", "postnummer": "5257", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => www.renpluss.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6489 Etterstad"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0606", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => 2016-11-22 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #16

Array ( [organisasjonsnummer] => 996134377 [navn] => 4SERVICE EIR RENHOLD AS AVD STAVANGER [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2010-11-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "81.210", "beskrivelse": "Rengju00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 143 [overordnetEnhet] => 917719993 [oppstartsdato] => 2010-10-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Varabergmyra 4"], "kommune": "SOLA", "landkode": "NO", "poststed": "SOLA", "postnummer": "4051", "kommunenummer": "1124"} [links] => [] [hjemmeside] => www.renpluss.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6489 Etterstad"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0605", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => 2016-11-22 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?