Index

4STREETS SRL

https://www.bdo.no

Orgnr: 818369662

tlf: 23 11 91 00
mobil: 95772971
webside: www.bdo.no
adresse: Via Antonio da Trento 7

organisasjonsnummer

818369662

navn

4STREETS SRL

organisasjonsform

{"kode": "NUF", "links": [], "beskrivelse": "Norskregistrert utenlandsk foretak"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-01-16

naeringskode1

{"kode": "42.110", "beskrivelse": "Bygging av veier og motorveier"}

forretningsadresse

{"land": "Italia", "adresse": ["Via Antonio da Trento 7"], "landkode": "IT", "poststed": "IT-38122 TYRENTO (TN)"}

maalform

Bokmål

links

[]

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o BDO Advokater AS", "Postboks 1704 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0121", "kommunenummer": "0301"}

hjemmeside

www.bdo.no

Difi-opplysninger

orgnr

818369662

navn

4STREETS SRL

organisasjonsform

NUF

forretningsadr

Via Antonio da Trento 7

forradrpostnr

forradrpoststed

IT-38122 TYRENTO (TN)

forradrkommnr

forradrkommnavn

forradrland

Italia

postadresse

c/o BDO Advokater AS Postboks 1704 Vika

ppostnr

0121

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

N

regimva

N

nkode1

42.110

nkode2

nkode3

sektorkode

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.01.2017

stiftelsesdato

tlf

23 11 91 00

tlf_mobil

95772971

url

www.bdo.no

regnskap

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918441883 [navn] => 4STREETS SRL [organisasjonsform] => {"kode": "AAFY", "links": [], "beskrivelse": "Virksomhet til ikke-nu00e6ringsdrivende person"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-01-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "42.110", "beskrivelse": "Bygging av veier og motorveier"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818369662 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Italia", "adresse": ["Via Antonio da Trento 7"], "landkode": "IT", "poststed": "IT-38122 TYRENTO (TN)"} [links] => [] [hjemmeside] => www.bdo.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o BDO Advokater AS", "Postboks 1704 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0121", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?