Index

4SUBSEA ASTORI AS

Orgnr: 919139420

adresse: Kvålkroken 30

organisasjonsnummer

919139420

navn

4SUBSEA ASTORI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

7

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kvålkroken 30"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4323", "kommunenummer": "1108"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

919139420

navn

4SUBSEA ASTORI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kvålkroken 30

forradrpostnr

4323

forradrpoststed

SANDNES

forradrkommnr

1108

forradrkommnavn

SANDNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.06.2017

stiftelsesdato

12.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

7

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

919139420

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2051383, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 15156403, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 35818}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 15120585}}, "journalnr": "2020800727", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919139420"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5380345, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 36000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 5344345}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 9776058, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 9776058}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 15156403}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 9728846, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 20923969}, "driftsresultat": 12468065, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 33392034}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 6695, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 10899}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4204}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 12474760}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919220767 [navn] => 4SUBSEA ASTORI AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-07-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 919139420 [oppstartsdato] => 2017-05-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kvu00e5lkroken 30"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4323", "kommunenummer": "1108"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?