Index

4T HOLDING AS

Orgnr: 999339549

mobil: 97 55 46 25
adresse: c/o Terje Brenne, Lønset

organisasjonsnummer

999339549

navn

4T HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-01-08

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Terje Brenne", "Lønset"], "kommune": "LEVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "SKOGN", "postnummer": "7620", "kommunenummer": "5037"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

999339549

navn

4T HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Terje Brenne Lønset

forradrpostnr

7620

forradrpoststed

SKOGN

forradrkommnr

5037

forradrkommnavn

LEVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.01.2013

stiftelsesdato

02.01.2013

tlf

tlf_mobil

97 55 46 25

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

999339549

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1872352, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 602908, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 511013}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 91895}}, "journalnr": "2020611712", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "999339549"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 598814, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 520000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 78814}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4094, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4094}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 602908}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 26662, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4098}, "driftsresultat": -4098, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 30073, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 30073}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 25975}}]

Reserver mot visning?