Index

4TEST INSTRUMENT AS

https://www.4test.no

Orgnr: 984974493

tlf: 67 10 10 80
webside: www.4test.no
adresse: Fjordveien 3

organisasjonsnummer

984974493

navn

4TEST INSTRUMENT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2002-10-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.694", "beskrivelse": "Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fjordveien 3"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "HØVIK", "postnummer": "1363", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2002-05-28

hjemmeside

www.4test.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

984974493

navn

4TEST INSTRUMENT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fjordveien 3

forradrpostnr

1363

forradrpoststed

HØVIK

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.694

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

24.10.2002

stiftelsesdato

28.05.2002

tlf

67 10 10 80

tlf_mobil

url

www.4test.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

13.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

984974493

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2218895, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5865709, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 545396}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5320313}}, "journalnr": "2021110256", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "984974493"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1347941, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1736000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -388059}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4517768, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4122123}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 395645}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5865709}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 872601, "totalresultat": 872601, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 17539152}, "driftsresultat": 1110764, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 18649917}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 8205, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8205}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1118969}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 985004668 [navn] => 4TEST INSTRUMENT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2002-10-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.694", "beskrivelse": "Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 984974493 [oppstartsdato] => 2002-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fjordveien 3"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "Hu00d8VIK", "postnummer": "1363", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => www.4test.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?