Index

4TH STREET CAPITAL AS

Orgnr: 922404488

adresse: Dælitoppen 8

organisasjonsnummer

922404488

navn

4TH STREET CAPITAL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-03-18

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Dælitoppen 8"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "ASKER", "postnummer": "1383", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-02-28

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

922404488

navn

4TH STREET CAPITAL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Dælitoppen 8

forradrpostnr

1383

forradrpoststed

ASKER

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.03.2019

stiftelsesdato

28.02.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

922404488

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2421075, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3018528, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2958912}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 59616}}, "journalnr": "2021462331", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922404488"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2318528, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2318528}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 700000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 700000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3018528}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3254, "totalresultat": -3254, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2047}, "driftsresultat": -2047, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1207, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4591}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5798}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -3254}}]

Reserver mot visning?