Index

4TRAVEL AS

https://www.4travel.no

Orgnr: 990078092

tlf: 99 44 44 14
mobil: 994 44 414
webside: www.4travel.no
adresse: Ringeriksveien 1105

organisasjonsnummer

990078092

navn

4TRAVEL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2006-07-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "79.110", "beskrivelse": "Reisebyråvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ringeriksveien 1105"], "kommune": "ØVRE EIKER", "landkode": "NO", "poststed": "SKOTSELV", "postnummer": "3330", "kommunenummer": "3048"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2006-06-20

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 48"], "kommune": "ØVRE EIKER", "landkode": "NO", "poststed": "HOKKSUND", "postnummer": "3301", "kommunenummer": "3048"}

hjemmeside

www.4travel.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

990078092

navn

4TRAVEL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ringeriksveien 1105

forradrpostnr

3330

forradrpoststed

SKOTSELV

forradrkommnr

3048

forradrkommnavn

ØVRE EIKER

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 48

ppostnr

3301

ppoststed

HOKKSUND

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

79.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.07.2006

stiftelsesdato

20.06.2006

tlf

99 44 44 14

tlf_mobil

994 44 414

url

www.4travel.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

990078092

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 14118, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1369270, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1369270}}, "journalnr": "2021138597", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "990078092"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 625176, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 525176}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 744094, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 744094}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1369270}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 69290, "totalresultat": 69290, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2327100}, "driftsresultat": 69374, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2396474}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -84, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5186}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5270}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 69290}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 990104727 [navn] => 4TRAVEL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2006-07-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "79.110", "beskrivelse": "Reisebyru00e5virksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 990078092 [oppstartsdato] => 2006-08-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ringeriksveien 1105"], "kommune": "u00d8VRE EIKER", "landkode": "NO", "poststed": "SKOTSELV", "postnummer": "3330", "kommunenummer": "3048"} [links] => [] [hjemmeside] => www.4travel.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 48"], "kommune": "u00d8VRE EIKER", "landkode": "NO", "poststed": "HOKKSUND", "postnummer": "3301", "kommunenummer": "3048"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?