Index

4TUNE AS

Orgnr: 921030843

adresse: Mørlenda 10B

organisasjonsnummer

921030843

navn

4TUNE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-06-20

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Mørlenda 10B"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7019", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-05-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

921030843

navn

4TUNE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Mørlenda 10B

forradrpostnr

7019

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.06.2018

stiftelsesdato

23.05.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

921030843

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2496401, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 12585848, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 8256000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4329848}}, "journalnr": "2021461785", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "921030843"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4293102, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 45000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4248102}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 8292746, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5792746}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2500000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 12585848}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -646530, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": -19187}, "driftsresultat": 72187, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 53000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -718717, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 718717}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -646530}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923688943 [navn] => 4TUNE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-10-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 921030843 [oppstartsdato] => 2019-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Mu00f8rlenda 10B"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7019", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?