Index

4X4 MEDICINE AS

Orgnr: 812197142

adresse: Brænnes veg 9B

id

1550

organisasjonsnummer

812197142

navn

4X4 MEDICINE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-09

naeringskode1

{"kode": "85.599", "beskrivelse": "Annen undervisning ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Brænnes veg 9B"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7022", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812197142

navn

4X4 MEDICINE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Brænnes veg 9B

forradrpostnr

7022

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

85.599

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.07.2013

stiftelsesdato

21.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812197142

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2462895, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1209922, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 797183}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 412738}}, "journalnr": "2021505573", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812197142"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 390363, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 390363}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 819559, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 103213}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 716347}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1209922}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 283442, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 430737}, "driftsresultat": 380861, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 811598}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 5971, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 160}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 6132}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 374890}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 989449591 [navn] => 4X4 MEDICINE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2006-02-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "85.599", "beskrivelse": "Annen undervisning ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812197142 [oppstartsdato] => 2006-02-07 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bru00e6nnes veg 9B"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7022", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-06-21 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?