Index

5 BAR AS

Orgnr: 919880481

adresse: Økernveien 182

organisasjonsnummer

919880481

navn

5 BAR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-02-07

naeringskode1

{"kode": "82.990", "beskrivelse": "Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Økernveien 182"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0580", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

919880481

navn

5 BAR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Økernveien 182

forradrpostnr

0580

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

82.990

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

07.02.2018

stiftelsesdato

24.01.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

919880481

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2126415, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 150630, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 150000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 630}}, "journalnr": "2020878559", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919880481"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -7370, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -37370}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 158000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 158000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 150630}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -8262, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8262}, "driftsresultat": -8262, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 0, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -8262}}]

Reserver mot visning?