Index

5 M HOLDING AS

Orgnr: 925845817

adresse: c/o Petter Dahle Melhus, Vestliveien 3

organisasjonsnummer

925845817

navn

5 M HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2020-10-27

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Petter Dahle Melhus", "Vestliveien 3"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4020", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2020-09-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

925845817

navn

5 M HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Petter Dahle Melhus Vestliveien 3

forradrpostnr

4020

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.10.2020

stiftelsesdato

29.09.2020

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

925845817

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2495759, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 44417, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 7200}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 37217}}, "journalnr": "2021547836", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "925845817"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 44417, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -5583}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 44417}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-09-29", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -5583, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5570}, "driftsresultat": -5570, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -13, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 13}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -5583}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 926059211 [navn] => 5 M HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-11-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 925845817 [oppstartsdato] => 2020-09-29 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Petter Dahle Melhus", "Vestliveien 3"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4020", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?