Index

5 OM DAGEN AS

Orgnr: 995244144

adresse: Nedre Kalbakkvei 40

organisasjonsnummer

995244144

navn

5 OM DAGEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2010-03-03

naeringskode1

{"kode": "46.310", "beskrivelse": "Engroshandel med frukt og grønnsaker"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nedre Kalbakkvei 40"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1081", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2010-02-26

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Bama Gruppen AS", "Postboks 263 Alnabru"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0614", "kommunenummer": "0301"}

naeringskode2

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

995244144

navn

5 OM DAGEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nedre Kalbakkvei 40

forradrpostnr

1081

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Bama Gruppen AS Postboks 263 Alnabru

ppostnr

0614

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

46.310

nkode2

00.000

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

03.03.2010

stiftelsesdato

26.02.2010

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

995244144

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2570933, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 120000, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 120000}}, "journalnr": "2021556801", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "995244144"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 120000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 167434}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -47434}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 120000}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -8460, "totalresultat": -8460, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 11250}, "driftsresultat": -11250, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 404, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 404}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -10846}}]

Reserver mot visning?