Index

5029INC AS

Orgnr: 922787352

adresse: Dampsaga allé 4C

organisasjonsnummer

922787352

navn

5029INC AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-05-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "86.904", "beskrivelse": "Annen forebyggende helsetjeneste"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Dampsaga allé 4C"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "JESSHEIM", "postnummer": "2053", "kommunenummer": "3033"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-03-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

922787352

navn

5029INC AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Dampsaga allé 4C

forradrpostnr

2053

forradrpoststed

JESSHEIM

forradrkommnr

3033

forradrkommnavn

ULLENSAKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

86.904

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

24.05.2019

stiftelsesdato

04.03.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

11.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

922787352

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2426993, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 309291, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 309291}}, "journalnr": "2021402097", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922787352"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 49682, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 46875}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2807}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 259609, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 259609}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 309291}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -74781, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2359167}, "driftsresultat": -74627, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2284540}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -154, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 435}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 589}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -74781}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922811814 [navn] => 5029INC AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-05-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.904", "beskrivelse": "Annen forebyggende helsetjeneste"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 922787352 [oppstartsdato] => 2019-04-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Dampsaga allu00e9 4C"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "JESSHEIM", "postnummer": "2053", "kommunenummer": "3033"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?