Index

51 INVEST ANS

Orgnr: 915434800

adresse: Ovenbakken 8

organisasjonsnummer

915434800

navn

51 INVEST ANS

organisasjonsform

{"kode": "ANS", "links": [], "beskrivelse": "Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-05-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "90.020", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ovenbakken 8"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "ØSTERÅS", "postnummer": "1361", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2300", "beskrivelse": "Personlige foretak"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-05-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

915434800

navn

51 INVEST ANS

organisasjonsform

ANS

forretningsadr

Ovenbakken 8

forradrpostnr

1361

forradrpoststed

ØSTERÅS

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

90.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2300

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.05.2015

stiftelsesdato

17.05.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

915434800

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2395939, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 129906, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 110221}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 19685}}, "journalnr": "2021344947", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "ANS", "organisasjonsnummer": "915434800"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 101972, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 0}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 101972}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 27933, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 27933}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 129905}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -61806, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 69074}, "driftsresultat": -61824, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 7250}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 18, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 18}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -61806}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915477577 [navn] => 51 INVEST ANS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-06-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "90.020", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 915434800 [oppstartsdato] => 2015-05-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ovenbakken 8"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "u00d8STERu00c5S", "postnummer": "1361", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?