Index

51MEDIA AS

Orgnr: 920572308

adresse: Osloveien 160

organisasjonsnummer

920572308

navn

51MEDIA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-03-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "73.110", "beskrivelse": "Reklamebyråer"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Osloveien 160"], "kommune": "FROGN", "landkode": "NO", "poststed": "DRØBAK", "postnummer": "1449", "kommunenummer": "3022"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-03-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

920572308

navn

51MEDIA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Osloveien 160

forradrpostnr

1449

forradrpoststed

DRØBAK

forradrkommnr

3022

forradrkommnavn

FROGN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

73.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

09.03.2018

stiftelsesdato

01.03.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

15.10.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

920572308

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 3880, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 907545, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 5587}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 901958}}, "journalnr": "2021127719", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "920572308"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 101888, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 71888}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 805657, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 805657}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 907545}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 547953, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 718638}, "driftsresultat": 702529, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1421167}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 83, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 197}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 114}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 702612}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920590446 [navn] => 51MEDIA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-03-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "73.110", "beskrivelse": "Reklamebyru00e5er"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 920572308 [oppstartsdato] => 2018-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Osloveien 160"], "kommune": "FROGN", "landkode": "NO", "poststed": "DRu00d8BAK", "postnummer": "1449", "kommunenummer": "3022"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?