Index

54HP LTD

Orgnr: 921061315

adresse: c/o Acumen Bankhead Drive, City South Office Park Portlethen

organisasjonsnummer

921061315

navn

54HP LTD

organisasjonsform

{"kode": "NUF", "links": [], "beskrivelse": "Norskregistrert utenlandsk foretak"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-07-05

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Storbritannia", "adresse": ["c/o Acumen Bankhead Drive", "City South Office Park Portlethen"], "landkode": "GB", "poststed": "ABERDEEN AB124XX"}

maalform

Bokmål

links

[]

Difi-opplysninger

orgnr

921061315

navn

54HP LTD

organisasjonsform

NUF

forretningsadr

c/o Acumen Bankhead Drive City South Office Park Portlethen

forradrpostnr

forradrpoststed

ABERDEEN AB124XX

forradrkommnr

forradrkommnavn

forradrland

Storbritannia

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

N

regimva

N

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

05.07.2018

stiftelsesdato

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921144148 [navn] => 54HP LTD [organisasjonsform] => {"kode": "AAFY", "links": [], "beskrivelse": "Virksomhet til ikke-nu00e6ringsdrivende person"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-07-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 921061315 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Storbritannia", "adresse": ["c/o Acumen Bankhead Drive", "City South Office Park Portlethen"], "landkode": "GB", "poststed": "ABERDEEN AB124XX"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?