Index

55 KNOP AS

Orgnr: 917028915

mobil: 936 41 960
adresse: Tjuvholmen allé 21

organisasjonsnummer

917028915

navn

55 KNOP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-04-14

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tjuvholmen allé 21"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0252", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-04-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

917028915

navn

55 KNOP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tjuvholmen allé 21

forradrpostnr

0252

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

14.04.2016

stiftelsesdato

10.04.2016

tlf

tlf_mobil

936 41 960

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

917028915

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2310229, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 180014, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 171986}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 8028}}, "journalnr": "2021353997", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917028915"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 15616, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 39509}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -23893}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 164399, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 164399}}, "sumEgenkapitalGjeld": 180014}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -11188, "totalresultat": -11188, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8276}, "driftsresultat": -8276, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2912, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2916}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -11188}}]

Reserver mot visning?