Index

55TH PARALLEL NORTH AB

Orgnr: 912786676

organisasjonsnummer

912786676

navn

55TH PARALLEL NORTH AB

organisasjonsform

{"kode": "NUF", "links": [], "beskrivelse": "Norskregistrert utenlandsk foretak"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-11-25

naeringskode1

{"kode": "43.990", "beskrivelse": "Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet"}

maalform

Bokmål

links

[]

postadresse

{"land": "Sverige", "adresse": ["Åbrinksvägen"], "landkode": "SE", "poststed": "SE-222 71 LUND"}

Difi-opplysninger

orgnr

912786676

navn

55TH PARALLEL NORTH AB

organisasjonsform

NUF

forretningsadr

forradrpostnr

forradrpoststed

forradrkommnr

forradrkommnavn

forradrland

postadresse

Åbrinksvägen

ppostnr

ppoststed

SE-222 71 LUND

ppostland

Sverige

regifr

N

regimva

N

nkode1

43.990

nkode2

nkode3

sektorkode

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.11.2013

stiftelsesdato

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

Reserver mot visning?