Index

59 HOLDING AS

Orgnr: 823534582

adresse: Skiringsalsgata 5C

organisasjonsnummer

823534582

navn

59 HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-10-02

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skiringsalsgata 5C"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3263", "kommunenummer": "3805"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-09-12

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

823534582

navn

59 HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Skiringsalsgata 5C

forradrpostnr

3263

forradrpoststed

LARVIK

forradrkommnr

3805

forradrkommnavn

LARVIK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.10.2019

stiftelsesdato

12.09.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

823534582

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2160675, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 9433, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 9432}}, "journalnr": "2020911005", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "823534582"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -16386, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 17555}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -33941}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 25819, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 25819}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 9433}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-09-12", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -33941, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3944}, "driftsresultat": -3944, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -29997, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 29999}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -33941}}]

Reserver mot visning?