Index

5C INVEST AS

Orgnr: 998696119

adresse: Gamle Kalvedalsveien 42

organisasjonsnummer

998696119

navn

5C INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2012-08-14

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gamle Kalvedalsveien 42"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5019", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2012-08-06

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Rolf Martin Christensen", "Gamle Kalvedalsveien 42"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5019", "kommunenummer": "4601"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

998696119

navn

5C INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gamle Kalvedalsveien 42

forradrpostnr

5019

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

c/o Rolf Martin Christensen Gamle Kalvedalsveien 42

ppostnr

5019

ppoststed

BERGEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

14.08.2012

stiftelsesdato

06.08.2012

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

998696119

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 26688, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5797960, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4633441}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1164519}}, "journalnr": "2021151061", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "998696119"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5316716, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 5286716}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 481244, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 186638}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 294606}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5797960}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 705610, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 160061}, "driftsresultat": -19331, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 140730}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 724941, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 739858}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 14917}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 705610}}]

Reserver mot visning?