Index

5G ENTREPRENØR AS

Orgnr: 925622516

adresse: Furuveien 12

organisasjonsnummer

925622516

navn

5G ENTREPRENØR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2020-09-11

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Furuveien 12"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "HIS", "postnummer": "4817", "kommunenummer": "4203"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2020-08-31

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

925622516

navn

5G ENTREPRENØR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Furuveien 12

forradrpostnr

4817

forradrpoststed

HIS

forradrkommnr

4203

forradrkommnavn

ARENDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.121

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

11.09.2020

stiftelsesdato

31.08.2020

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.11.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

925622516

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2287573, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1043065, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 44000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 999065}}, "journalnr": "2021317583", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "925622516"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 352922, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 302922}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 690143, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 690143}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1043065}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-08-31", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 308492, "totalresultat": 308492, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1745785}, "driftsresultat": 394346, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2140131}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -138, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 138}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 394208}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 925631620 [navn] => 5G ENTREPRENØR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-09-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 925622516 [oppstartsdato] => 2020-09-14 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Furuveien 12"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "HIS", "postnummer": "4817", "kommunenummer": "4203"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?