Index

5IVE AS

Orgnr: 917872074

mobil: 924 38 829
adresse: Forehammar 8

organisasjonsnummer

917872074

navn

5IVE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-10-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "72.190", "beskrivelse": "Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Forehammar 8"], "kommune": "HAUGESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGESUND", "postnummer": "5533", "kommunenummer": "1106"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-10-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

917872074

navn

5IVE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Forehammar 8

forradrpostnr

5533

forradrpoststed

HAUGESUND

forradrkommnr

1106

forradrkommnavn

HAUGESUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

72.190

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.10.2016

stiftelsesdato

02.10.2016

tlf

tlf_mobil

924 38 829

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

917872074

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2333105, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 206364, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 206364}}, "journalnr": "2021387972", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917872074"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 32596, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 8166}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 173769, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 173769}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 206365}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 82155, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 102679}, "driftsresultat": 105326, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 208005}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 0, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 105326}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 926984179 [navn] => 5IVE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2021-04-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "72.190", "beskrivelse": "Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 917872074 [oppstartsdato] => 2021-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Forehammar 8"], "kommune": "HAUGESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGESUND", "postnummer": "5533", "kommunenummer": "1106"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?