Index

5K INTERNATIONAL AS

Orgnr: 887468222

tlf: 51 52 55 15
mobil: 91643552
adresse: Øvre Orknøygate 3

organisasjonsnummer

887468222

navn

5K INTERNATIONAL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2004-11-18

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Øvre Orknøygate 3"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4009", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2004-10-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

887468222

navn

5K INTERNATIONAL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Øvre Orknøygate 3

forradrpostnr

4009

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.11.2004

stiftelsesdato

01.10.2004

tlf

51 52 55 15

tlf_mobil

91643552

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

887468222

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2150407, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 382346, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 42867}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 339479}}, "journalnr": "2020902827", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "887468222"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -132105, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -232105}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 514451, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 514451}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 382346}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -31311, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 31316}, "driftsresultat": -31316, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 5, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -31311}}]

Reserver mot visning?