Index

5K PRODUCTIONS AS

Orgnr: 921461291

adresse: St. Jørgens vei 59

organisasjonsnummer

921461291

navn

5K PRODUCTIONS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-09-26

naeringskode1

{"kode": "74.903", "beskrivelse": "Impresariovirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["St. Jørgens vei 59"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0662", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-09-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

921461291

navn

5K PRODUCTIONS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

St. Jørgens vei 59

forradrpostnr

0662

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

74.903

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.09.2018

stiftelsesdato

12.09.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

921461291

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2549633, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 83589, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 83589}}, "journalnr": "2021587243", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "921461291"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 83589, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 83589}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 83589}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -2548, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 10903}, "driftsresultat": -2548, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 8355}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -2548}}]

Reserver mot visning?