Index

5KU HOLDING AS

Orgnr: 918670491

adresse: Svaneveien 80

organisasjonsnummer

918670491

navn

5KU HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-16

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Svaneveien 80"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4318", "kommunenummer": "1108"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-16

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

918670491

navn

5KU HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Svaneveien 80

forradrpostnr

4318

forradrpoststed

SANDNES

forradrkommnr

1108

forradrkommnavn

SANDNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.03.2017

stiftelsesdato

16.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

918670491

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2349823, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3120681, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3108445}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 12236}}, "journalnr": "2021405513", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "918670491"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 69320, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -30680}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3051361, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3051361}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3120681}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3794, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4867}, "driftsresultat": -4867, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -4864}}]

Reserver mot visning?