Index

5M HOLDING AS

Orgnr: 913940121

mobil: 952 48 541
adresse: Bakkegata 13

organisasjonsnummer

913940121

navn

5M HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-07-29

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bakkegata 13"], "kommune": "VERDAL", "landkode": "NO", "poststed": "VERDAL", "postnummer": "7654", "kommunenummer": "5038"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-05-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

913940121

navn

5M HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bakkegata 13

forradrpostnr

7654

forradrpoststed

VERDAL

forradrkommnr

5038

forradrkommnavn

VERDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.07.2014

stiftelsesdato

05.05.2014

tlf

tlf_mobil

952 48 541

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

913940121

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2099677, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8616246, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6109747}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2506499}}, "journalnr": "2020851220", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913940121"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 8605181, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 8575181}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 11065, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 11065}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8616246}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1979050, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 10611}, "driftsresultat": -10611, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2000727, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2000911}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 184}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1990116}}]

Reserver mot visning?