Index

6. SANS EVENT AS

https://www.6sans.no

Orgnr: 985128324

tlf: 22 59 94 60
mobil: 90929222
webside: www.6sans.no
adresse: Munkedamsveien 15

organisasjonsnummer

985128324

navn

6. SANS EVENT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2002-11-25

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "82.300", "beskrivelse": "Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet"}

antallAnsatte

12

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Munkedamsveien 15"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0250", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2002-11-14

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1322 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0112", "kommunenummer": "0301"}

hjemmeside

www.6sans.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

985128324

navn

6. SANS EVENT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Munkedamsveien 15

forradrpostnr

0250

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1322 Vika

ppostnr

0112

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

82.300

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

25.11.2002

stiftelsesdato

14.11.2002

tlf

22 59 94 60

tlf_mobil

90929222

url

www.6sans.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

12

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

985128324

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2045451, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 11521535, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 786738}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 10734797}}, "journalnr": "2020793706", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "985128324"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3539771, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 752686}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2787085}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7981764, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5822232}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2159532}}, "sumEgenkapitalGjeld": 11521535}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1071842, "totalresultat": 1071842, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 46472295}, "driftsresultat": 1551371, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 48023667}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -150324, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 19250}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 169575}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1401047}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 985138966 [navn] => 6. SANS EVENT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2002-11-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "82.300", "beskrivelse": "Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 12 [overordnetEnhet] => 985128324 [oppstartsdato] => 2002-11-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Munkedamsveien 15"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0250", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.6sans.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1322 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0112", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?