Index

6. SANS GRUPPEN AS

Orgnr: 914205654

adresse: Munkedamsveien 15

organisasjonsnummer

914205654

navn

6. SANS GRUPPEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-09-25

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "82.300", "beskrivelse": "Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Munkedamsveien 15"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0250", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-09-12

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1322 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0112", "kommunenummer": "0301"}

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

914205654

navn

6. SANS GRUPPEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Munkedamsveien 15

forradrpostnr

0250

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1322 Vika

ppostnr

0112

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

82.300

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

25.09.2014

stiftelsesdato

12.09.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

12.06.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

914205654

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2053181, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3782752, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 442279}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3340473}}, "journalnr": "2020802679", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "914205654"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 100000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3682752, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3682752}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3782752}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 0, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4169459}, "driftsresultat": -7406, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4162053}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 7406, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8134}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 728}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 0}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922691738 [navn] => 6 SANS GRUPPEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-04-30 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "82.300", "beskrivelse": "Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 914205654 [oppstartsdato] => 2019-04-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Munkedamsveien 15"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0250", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1322 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0112", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?