Index

0 - 6 ULLENSAKERGATA BARNEHAGE AS

Orgnr: 994151010

mobil: 482 87 059
adresse: Ullensakergata 13

organisasjonsnummer

994151010

navn

0 - 6 ULLENSAKERGATA BARNEHAGE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2009-05-30

naeringskode1

{"kode": "88.911", "beskrivelse": "Barnehager"}

antallAnsatte

15

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ullensakergata 13"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0655", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2009-05-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

994151010

navn

0 - 6 ULLENSAKERGATA BARNEHAGE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ullensakergata 13

forradrpostnr

0655

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

88.911

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

30.05.2009

stiftelsesdato

18.05.2009

tlf

tlf_mobil

482 87 059

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

15

ansatte_dato

13.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

994151010

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2053415, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 10017747, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 5997022}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4020725}}, "journalnr": "2020802977", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "994151010"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2308746, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2208746}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7709002, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 775206}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 6933795}}, "sumEgenkapitalGjeld": 10017747}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 27622, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4723838}, "driftsresultat": 239959, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4963797}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -204585, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 22401}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 226986}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 35373}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 994174525 [navn] => 0 - 6 ULLENSAKERGATA BARNEHAGE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-06-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "88.911", "beskrivelse": "Barnehager"} [antallAnsatte] => 15 [overordnetEnhet] => 994151010 [oppstartsdato] => 2009-05-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ullensakergata 13"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0655", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?