Index

60 GRADER NÆRINGSMEGLING AS

https://www.60grader.no

Orgnr: 913641477

tlf: 23 69 60 60
webside: www.60grader.no
adresse: Ruseløkkveien 6

organisasjonsnummer

913641477

navn

60 GRADER NÆRINGSMEGLING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-05-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.310", "beskrivelse": "Eiendomsmegling"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ruseløkkveien 6"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0251", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-04-04

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1436 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0115", "kommunenummer": "0301"}

hjemmeside

www.60grader.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

913641477

navn

60 GRADER NÆRINGSMEGLING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ruseløkkveien 6

forradrpostnr

0251

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1436 Vika

ppostnr

0115

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.310

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.05.2014

stiftelsesdato

04.04.2014

tlf

23 69 60 60

tlf_mobil

url

www.60grader.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

913641477

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2551151, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 45081195, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 642395}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 44438800}}, "journalnr": "2021531786", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913641477"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 36569572, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 23587746}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 12981826}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 8511623, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 8511623}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 45081195}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 30277858, "totalresultat": 30277858, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 11164828}, "driftsresultat": 33914405, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 45079234}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2947, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 27024}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 24077}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 33917352}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 913686284 [navn] => 60 GRADER NÆRINGSMEGLING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-05-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.310", "beskrivelse": "Eiendomsmegling"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 913641477 [oppstartsdato] => 2014-04-04 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ruselu00f8kkveien 6"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0251", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.60grader.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1436 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0115", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?