Index

60 GRADER NORD KIROPRAKTIKK AS

Orgnr: 989958364

adresse: Ringvegen 8B

organisasjonsnummer

989958364

navn

60 GRADER NORD KIROPRAKTIKK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2006-06-26

naeringskode1

{"kode": "86.909", "beskrivelse": "Andre helsetjenester"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ringvegen 8B"], "kommune": "GJØVIK", "landkode": "NO", "poststed": "GJØVIK", "postnummer": "2816", "kommunenummer": "3407"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2006-06-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

989958364

navn

60 GRADER NORD KIROPRAKTIKK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ringvegen 8B

forradrpostnr

2816

forradrpoststed

GJØVIK

forradrkommnr

3407

forradrkommnavn

GJØVIK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.909

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.06.2006

stiftelsesdato

13.06.2006

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

18.08.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

989958364

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2556373, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1054795, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 290900}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 763895}}, "journalnr": "2021538723", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "989958364"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 462382, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 135200}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 327182}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 592414, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 393812}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 198602}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1054795}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 324205, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9817363}, "driftsresultat": 430407, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 10247770}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -14226, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2280}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 16506}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 416182}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 989999818 [navn] => 60 GRADER NORD KIROPRAKTIKK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2006-06-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.909", "beskrivelse": "Andre helsetjenester"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 989958364 [oppstartsdato] => 2006-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ringvegen 8B"], "kommune": "GJu00d8VIK", "landkode": "NO", "poststed": "GJu00d8VIK", "postnummer": "2816", "kommunenummer": "3407"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?