Index

61 N SJUSJØEN AS

Orgnr: 925407259

adresse: Alm sætergutu 29

organisasjonsnummer

925407259

navn

61 N SJUSJØEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2020-08-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "79.903", "beskrivelse": "Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet"}

antallAnsatte

7

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Alm sætergutu 29"], "kommune": "RINGSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "SJUSJØEN", "postnummer": "2612", "kommunenummer": "3411"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2020-06-22

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sjusjøvegen 2185"], "kommune": "RINGSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "SJUSJØEN", "postnummer": "2612", "kommunenummer": "3411"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

925407259

navn

61 N SJUSJØEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Alm sætergutu 29

forradrpostnr

2612

forradrpoststed

SJUSJØEN

forradrkommnr

3411

forradrkommnavn

RINGSAKER

forradrland

Norge

postadresse

Sjusjøvegen 2185

ppostnr

2612

ppoststed

SJUSJØEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

79.903

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.08.2020

stiftelsesdato

22.06.2020

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

7

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

925407259

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 53340, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 75810, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 75810}}, "journalnr": "2021181548", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "925407259"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 34030, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4030}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 41780, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 41780}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 75810}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 4030, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 99817}, "driftsresultat": 5156, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 104972}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 11, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 11}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 5167}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 925489565 [navn] => 61N SJUSJØEN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-08-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "79.903", "beskrivelse": "Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangu00f8rvirksomhet"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 925407259 [oppstartsdato] => 2020-06-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Alm su00e6tergutu 29"], "kommune": "RINGSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "SJUSJu00d8EN", "postnummer": "2612", "kommunenummer": "3411"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sjusju00f8vegen 2185"], "kommune": "RINGSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "SJUSJu00d8EN", "postnummer": "2612", "kommunenummer": "3411"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?