Index

631422 N.B. INC.

Orgnr: 913468864

organisasjonsnummer

913468864

navn

631422 N.B. INC.

organisasjonsform

{"kode": "NUF", "links": [], "beskrivelse": "Norskregistrert utenlandsk foretak"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-04-29

naeringskode1

{"kode": "78.200", "beskrivelse": "Utleie av arbeidskraft"}

maalform

Bokmål

links

[]

postadresse

{"land": "Canada", "adresse": ["284 Montée Saint-Claude", "St-Philippe"], "landkode": "CA", "poststed": "CA-JOL2KO QUEBEC"}

Difi-opplysninger

orgnr

913468864

navn

631422 N.B. INC.

organisasjonsform

NUF

forretningsadr

forradrpostnr

forradrpoststed

forradrkommnr

forradrkommnavn

forradrland

postadresse

284 Montée Saint-Claude St-Philippe

ppostnr

ppoststed

CA-JOL2KO QUEBEC

ppostland

Canada

regifr

N

regimva

N

nkode1

78.200

nkode2

nkode3

sektorkode

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.04.2014

stiftelsesdato

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

Reserver mot visning?