Index

631422 N.B. INC.

Orgnr: 913468880

organisasjonsnummer

913468880

navn

631422 N.B. INC.

organisasjonsform

{"kode": "UTLA", "links": [], "beskrivelse": "Utenlandsk enhet"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-04-29

forretningsadresse

{"land": "Canada", "adresse": ["26 Elgin Street Fredericton"], "landkode": "CA", "poststed": "CA-E3B5P9 NEW BRUNSWICK"}

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2007-04-24

postadresse

{"land": "Canada", "adresse": ["284 Montée Saint-Claude", "St-Philippe"], "landkode": "CA", "poststed": "CA- JOL2KO QUEBEC"}

Reserver mot visning?