Index

64GRADERNORD AS

Orgnr: 918478566

adresse: Havnegata 3C

organisasjonsnummer

918478566

navn

64GRADERNORD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-01-31

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

antallAnsatte

18

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Havnegata 3C"], "kommune": "NÆRØYSUND", "landkode": "NO", "poststed": "RØRVIK", "postnummer": "7900", "kommunenummer": "5060"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-01-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

918478566

navn

64GRADERNORD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Havnegata 3C

forradrpostnr

7900

forradrpoststed

RØRVIK

forradrkommnr

5060

forradrkommnavn

NÆRØYSUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

31.01.2017

stiftelsesdato

11.01.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

18

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

918478566

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1713980, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2929030, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 588997}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2340033}}, "journalnr": "2020436881", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "918478566"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 882362, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 217180}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 665182}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2046668, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2046668}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2929030}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -233292, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 11015670}, "driftsresultat": -230708, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 10784962}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -14483, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1899}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 16382}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -245190}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918532641 [navn] => 64GRADERNORD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-02-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 18 [overordnetEnhet] => 918478566 [oppstartsdato] => 2017-01-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Havnegata 3C"], "kommune": "Nu00c6Ru00d8YSUND", "landkode": "NO", "poststed": "Ru00d8RVIK", "postnummer": "7900", "kommunenummer": "5060"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?