Index

654 M.O.H AS

https://www.frostroros.no

Orgnr: 988750158

tlf: 72 41 04 30
webside: www.frostroros.no
adresse: Kjerkgata 30

organisasjonsnummer

988750158

navn

654 M.O.H AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2005-10-11

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klær"}

antallAnsatte

16

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kjerkgata 30"], "kommune": "RØROS", "landkode": "NO", "poststed": "RØROS", "postnummer": "7374", "kommunenummer": "5025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2005-10-05

hjemmeside

www.frostroros.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

988750158

navn

654 M.O.H AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kjerkgata 30

forradrpostnr

7374

forradrpoststed

RØROS

forradrkommnr

5025

forradrkommnavn

RØROS

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.710

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

11.10.2005

stiftelsesdato

05.10.2005

tlf

72 41 04 30

tlf_mobil

url

www.frostroros.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

16

ansatte_dato

13.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

988750158

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1701662, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7223541, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 818580}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6404961}}, "journalnr": "2020422272", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "988750158"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5801390, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1458000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4343390}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1422151, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1422151}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7223541}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1105728, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 10883068}, "driftsresultat": 1439251, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 12322320}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -13605, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5820}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 19425}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1425646}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 974998726 [navn] => 654 M.O.H AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1998-07-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 16 [overordnetEnhet] => 988750158 [oppstartsdato] => 1977-05-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kjerkgata 30"], "kommune": "Ru00d8ROS", "landkode": "NO", "poststed": "Ru00d8ROS", "postnummer": "7374", "kommunenummer": "5025"} [links] => [] [hjemmeside] => www.frostroros.no [postadresse] => [datoEierskifte] => 2005-10-31 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?