Index

657 OSLO AS

Orgnr: 998716667

adresse: Fredensborgveien 24C

organisasjonsnummer

998716667

navn

657 OSLO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2012-08-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

9

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fredensborgveien 24C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0177", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2012-07-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

998716667

navn

657 OSLO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fredensborgveien 24C

forradrpostnr

0177

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.08.2012

stiftelsesdato

01.07.2012

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

9

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

998716667

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 5408, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2123816, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 899087}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1224729}}, "journalnr": "2021129288", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "998716667"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 888584, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 858584}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1235232, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1235232}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2123816}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 38997, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 11186533}, "driftsresultat": 53574, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 11240107}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2715, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 358}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3073}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 50859}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 998720192 [navn] => 657 OSLO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2012-08-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 998716667 [oppstartsdato] => 2012-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fredensborgveien 24C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0177", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?