Index

66 NORD SKYSSBÅTER AS

Orgnr: 913756010

id

143969

organisasjonsnummer

913756010

navn

66 NORD SKYSSBÅTER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-06-13

naeringskode1

{"kode": "50.109", "beskrivelse": "Kysttrafikk ellers med passasjerer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "RØDØY", "landkode": "NO", "poststed": "SELSØYVIK", "postnummer": "8196", "kommunenummer": "1836"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-06-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

913756010

navn

66 NORD SKYSSBÅTER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

forradrpostnr

8196

forradrpoststed

SELSØYVIK

forradrkommnr

1836

forradrkommnavn

RØDØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

50.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.06.2014

stiftelsesdato

02.06.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

913756010

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 58834, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 14794, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 14794}}, "journalnr": "2021183090", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913756010"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7218, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -22782}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7576, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7576}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 14794}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3, "totalresultat": 3, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3}}]

Reserver mot visning?