Index

69NORTH AS

Orgnr: 920631886

adresse: Innlandsvegen 214

organisasjonsnummer

920631886

navn

69NORTH AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-03-21

naeringskode1

{"kode": "74.101", "beskrivelse": "Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Innlandsvegen 214"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSDALEN", "postnummer": "9021", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-03-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

920631886

navn

69NORTH AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Innlandsvegen 214

forradrpostnr

9021

forradrpoststed

TROMSDALEN

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

74.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

21.03.2018

stiftelsesdato

15.03.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

920631886

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2386363, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 168943, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 168943}}, "journalnr": "2021429324", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "920631886"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -68829, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -98829}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 237772, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1572}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 236200}}, "sumEgenkapitalGjeld": 168943}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -33207, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 38197}, "driftsresultat": -33207, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4990}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -33207}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921153074 [navn] => 69NORTH AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-07-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.101", "beskrivelse": "Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 920631886 [oppstartsdato] => 2018-03-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Innlandsvegen 214"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSDALEN", "postnummer": "9021", "kommunenummer": "5401"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?