Index

6AM ACCELERATOR AS

Orgnr: 912825760

adresse: Krambugata 2

organisasjonsnummer

912825760

navn

6AM ACCELERATOR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-12-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

antallAnsatte

13

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Krambugata 2"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7011", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "1120", "beskrivelse": "Statlig eide aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-11-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912825760

navn

6AM ACCELERATOR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Krambugata 2

forradrpostnr

7011

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

1120

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

02.12.2013

stiftelsesdato

04.11.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

13

ansatte_dato

11.01.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

912825760

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2462053, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 26852591, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 14993004}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 11859587}}, "journalnr": "2021434904", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912825760"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4406272, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 8524334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -4118062}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 22446319, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1518845}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 20927474}}, "sumEgenkapitalGjeld": 26852591}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 552639, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5638974}, "driftsresultat": 452581, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6091556}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 100058, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 100484}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 426}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 552639}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 812834312 [navn] => 6AM ACCELERATOR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-12-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 13 [overordnetEnhet] => 912825760 [oppstartsdato] => 2013-11-04 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Krambugata 2"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7011", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?