Index

6C ST AS

Orgnr: 919985747

adresse: Saturnveien 27

organisasjonsnummer

919985747

navn

6C ST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-11-30

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Saturnveien 27"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0492", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-09-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

919985747

navn

6C ST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Saturnveien 27

forradrpostnr

0492

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

30.11.2017

stiftelsesdato

01.09.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

13.11.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

919985747

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1923694, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2504643, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1074674}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1429969}}, "journalnr": "2020661720", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919985747"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1830204, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1068173}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 762031}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 674439, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 674439}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2504643}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1846576, "totalresultat": -1846576, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4952373}, "driftsresultat": -1998371, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2954003}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 151795, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 152878}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1083}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1846576}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921626584 [navn] => 6C ST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-10-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 919985747 [oppstartsdato] => 2018-10-29 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Saturnveien 27"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0492", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?