Index

7. APRIL 2018 APS

Orgnr: 924530952

adresse: Kirkestræde 49, 1.

organisasjonsnummer

924530952

navn

7. APRIL 2018 APS

organisasjonsform

{"kode": "NUF", "links": [], "beskrivelse": "Norskregistrert utenlandsk foretak"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2020-02-11

naeringskode1

{"kode": "82.990", "beskrivelse": "Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Danmark", "adresse": ["Kirkestræde 49, 1."], "landkode": "DK", "poststed": "DK-4600 KØGE"}

maalform

Bokmål

links

[]

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Nordic DC", "Mail Boxes Etc. 348", "Postboks 1 Youngstorget"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0028", "kommunenummer": "0301"}

Difi-opplysninger

orgnr

924530952

navn

7. APRIL 2018 APS

organisasjonsform

NUF

forretningsadr

Kirkestræde 49, 1.

forradrpostnr

forradrpoststed

DK-4600 KØGE

forradrkommnr

forradrkommnavn

forradrland

Danmark

postadresse

c/o Nordic DC Mail Boxes Etc. 348 Postboks 1 Youngstorget

ppostnr

0028

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

N

regimva

N

nkode1

82.990

nkode2

nkode3

sektorkode

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.02.2020

stiftelsesdato

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 924586389 [navn] => 7. APRIL 2018 APS [organisasjonsform] => {"kode": "AAFY", "links": [], "beskrivelse": "Virksomhet til ikke-nu00e6ringsdrivende person"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-02-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "82.990", "beskrivelse": "Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 924530952 [oppstartsdato] => 2020-02-11 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Danmark", "adresse": ["Kirkestru00e6de 49, 1."], "landkode": "DK", "poststed": "DK-4600 Ku00d8GE"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Nordic DC", "Mail Boxes Etc. 348", "Postboks 1 Youngstorget"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0028", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?