Index

7 BGN AS

Orgnr: 993065331

mobil: 996 03 411
adresse: Holtaåsen 33A

organisasjonsnummer

993065331

navn

7 BGN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2008-09-15

naeringskode1

{"kode": "14.130", "beskrivelse": "Produksjon av annet yttertøy"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Holtaåsen 33A"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "RÅDAL", "postnummer": "5239", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2008-06-10

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

993065331

navn

7 BGN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Holtaåsen 33A

forradrpostnr

5239

forradrpoststed

RÅDAL

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

14.130

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.09.2008

stiftelsesdato

10.06.2008

tlf

tlf_mobil

996 03 411

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

993065331

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2167053, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 94624, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 62100}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 32524}}, "journalnr": "2020917071", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "993065331"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 32212, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -67788}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 62412, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 62412}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 94624}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -7499, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7500}, "driftsresultat": -7500, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -7499}}]

Reserver mot visning?