Index

7 CONSULT AS

Orgnr: 892093172

mobil: 004795492737
adresse: Petro Næringshage, Øyvind Lambes vei 55

organisasjonsnummer

892093172

navn

7 CONSULT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2007-12-19

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Petro Næringshage", "Øyvind Lambes vei 55"], "kommune": "ALSTAHAUG", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNESSJØEN", "postnummer": "8803", "kommunenummer": "1820"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2007-10-20

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vågen", "Øyvind Senteret 2"], "kommune": "ALSTAHAUG", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNESSJØEN", "postnummer": "8803", "kommunenummer": "1820"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2018

Difi-opplysninger

orgnr

892093172

navn

7 CONSULT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Petro Næringshage Øyvind Lambes vei 55

forradrpostnr

8803

forradrpoststed

SANDNESSJØEN

forradrkommnr

1820

forradrkommnavn

ALSTAHAUG

forradrland

Norge

postadresse

Vågen Øyvind Senteret 2

ppostnr

8803

ppoststed

SANDNESSJØEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.12.2007

stiftelsesdato

20.10.2007

tlf

tlf_mobil

004795492737

url

regnskap

2018

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

892093172

siste

2018

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1506928, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1955346, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1955346}}, "journalnr": "2020221364", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "892093172"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -746905, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -846905}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2702251, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2702251}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1955346}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-01-01", "tilDato": "2018-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1244673, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2215609}, "driftsresultat": -1236108, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 979501}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -8565, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 8567}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1244673}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919107197 [navn] => 7 CONSULT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-06-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 892093172 [oppstartsdato] => 2017-06-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Petro Nu00e6ringshage", "u00d8yvind Lambes vei 55"], "kommune": "ALSTAHAUG", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNESSJu00d8EN", "postnummer": "8803", "kommunenummer": "1820"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vu00e5gen", "u00d8yvind Senteret 2"], "kommune": "ALSTAHAUG", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNESSJu00d8EN", "postnummer": "8803", "kommunenummer": "1820"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?