Index

7 FJELL BIL AS

Orgnr: 921026846

tlf: 47 62 10 73
mobil: 920 55 337
adresse: Fleslandsvegen 112B

organisasjonsnummer

921026846

navn

7 FJELL BIL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-06-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.112", "beskrivelse": "Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fleslandsvegen 112B"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BLOMSTERDALEN", "postnummer": "5258", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-06-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

921026846

navn

7 FJELL BIL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fleslandsvegen 112B

forradrpostnr

5258

forradrpoststed

BLOMSTERDALEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.112

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.06.2018

stiftelsesdato

10.06.2018

tlf

47 62 10 73

tlf_mobil

920 55 337

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

11.11.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

921026846

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 45350, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5144933, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 575358}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4569575}}, "journalnr": "2021170933", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "921026846"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4073403, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2973403}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1071530, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1067798}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3732}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5144933}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1538208, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 25169292}, "driftsresultat": 1988452, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 27157744}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -14591, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 12}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 14603}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1973861}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921055072 [navn] => 7 FJELL BIL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-06-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.112", "beskrivelse": "Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 921026846 [oppstartsdato] => 2018-06-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fleslandsvegen 112B"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BLOMSTERDALEN", "postnummer": "5258", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?