Index

7 FJELL BOLIGSTYLING AS

Orgnr: 925660914

adresse: c/o Silje Soltvedt, Nøttveitvegen 125

organisasjonsnummer

925660914

navn

7 FJELL BOLIGSTYLING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2020-09-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.103", "beskrivelse": "Interiørarkitekt, interiørdesign og interiørkonsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Silje Soltvedt", "Nøttveitvegen 125"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "RÅDAL", "postnummer": "5238", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2020-08-28

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

925660914

navn

7 FJELL BOLIGSTYLING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Silje Soltvedt Nøttveitvegen 125

forradrpostnr

5238

forradrpoststed

RÅDAL

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.103

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

18.09.2020

stiftelsesdato

28.08.2020

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

925660914

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2354395, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 139916, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 139916}}, "journalnr": "2021407648", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "925660914"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -286436, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -310866}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 426353, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 26353}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 400000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 139917}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-08-28", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -310866, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 309428}, "driftsresultat": -309428, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1438, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1438}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -310866}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 925673579 [navn] => 7 FJELL BOLIGSTYLING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-09-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.103", "beskrivelse": "Interiu00f8rarkitekt, interiu00f8rdesign og interiu00f8rkonsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 925660914 [oppstartsdato] => 2020-10-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Silje Soltvedt", "Nu00f8ttveitvegen 125"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "Ru00c5DAL", "postnummer": "5238", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?