Index

7 FJELL BRYGGERI AS

Orgnr: 912170705

adresse: Fjellsdalen 5

organisasjonsnummer

912170705

navn

7 FJELL BRYGGERI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "11.050", "beskrivelse": "Produksjon av øl"}

antallAnsatte

16

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fjellsdalen 5"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BØNES", "postnummer": "5155", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912170705

navn

7 FJELL BRYGGERI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fjellsdalen 5

forradrpostnr

5155

forradrpoststed

BØNES

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

11.050

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

02.07.2013

stiftelsesdato

11.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

16

ansatte_dato

12.09.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

912170705

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2561843, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 31783541, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 18665428}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 13118114}}, "journalnr": "2021545164", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912170705"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 16593123, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 22344050}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -5750927}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 15190418, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4910600}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 10279818}}, "sumEgenkapitalGjeld": 31783541}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -502173, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 19083789}, "driftsresultat": 155301, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 19239090}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -657474, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 51537}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 709011}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -502173}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 812205862 [navn] => 7 FJELL BRYGGERI AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "11.050", "beskrivelse": "Produksjon av u00f8l"} [antallAnsatte] => 16 [overordnetEnhet] => 912170705 [oppstartsdato] => 2013-06-11 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fjellsdalen 5"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "Bu00d8NES", "postnummer": "5155", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?